НЕЗАВИСИМЫЙ ИНСТИТУТ АККРЕДИТАЦИИ, РЕЙТИНГА И СЕРТИФИКАЦИИ
Аккредитация, рейтинги жана тастыктоочу көз карандысыз институту
Independent institute of Accreditation, Rating and Certification

Аккредитованные образовательные организации и программы

РЕЕСТР 2023

Реестр аккредитованных программ и организаций 2023гг

Реестр аккредитованных программ и организаций 2023 гг.

Смотреть реестр

РЕЕСТР 2023 "ЖЫЛ"

Билим берүү уюмдарын жана программаларын аккредитациялоо боюнча агенттиктин 2023-жылга реестри.

Билим берүү уюмдарын жана программаларын аккредитациялоо боюнча агенттиктин 2023-жылга реестри.

СМОТРЕТЬ РЕЕСТР